Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng các bạn đến với Website của trường Đại học An Giang!

Skip Navigation LinksChỉ dẫn tài liệu

 
Tổng quát
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Giáo dục Quốc phòngGiáo dục Quốc phòng
TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

I. NGUỒN TÀI LIỆU IN:
1. Tài liệu ở quầy tham khảo:
a. Từ điển chuyên ngành và sách tham khảo:

C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập. Tập 4
Số phân loại: 324.2075092/1994
Các Mác Phri - đrích Ăng - ghen tuyển tập. - Tập III ,IV,V
Số phân loại: 324.2175/M113-T3/1983
Số phân loại: 324.2175/M113-T4/1983
Số phân loại: 324.2175/M113-T5/1983
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần thứ IX, X
Số phân loại: 324.2597075/Đ107/2001
Số phân loại: 324.2597075/Đ107/2006
Cẩm nang tư tưởng Hồ Chí Minh
Số phân loại: 335.4346/Th107/2007
Bách khoa tri thức quốc phòng toàn dân
Số phân loại: 355.597
Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số phân loại: 342.597/H305
Luật Nghĩa vụ quân sự. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số phân loại: 343.013597/L504

b. Báo - Tạp chí

    Tạp chí Quốc phòng toàn dân

    Tạp chí Xây dựng Đảng

    Tạp chí Cộng sản

    Tạp chí Lý luận chính trị

    Tạp chí Ban Tuyên giáo

    Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

    Tạp chí Dân tộc học

    Tạp chí Khoa học Chính trị

    Tạp chí Triết học

2. Giáo trình, sách tham khảo ( kho mượn đọc, học kỳ)


300 Khoa học xã hội
320 Chính trị học
321 Hệ thống các chính phủ và nhà nước
322 Tương quan giữa nhà nước và những nhóm có tổ chức
323 Dân quyền và các quyền về chính trị
324 Tiến trình chính trị (xây dựng Đảng)
       324.2075092 Tư tưởng Hồ Chí Minh
       324.2597075 Lịch sử Đảng
       324.2175 C.Mác và Ph.Ăng – Ghen
350 Hành chính công và khoa học quân sự
355 Khoa học quân sự
       355 Giáo dục quốc phòng
       355.007 Giáo dục và các đề tài có liên quan
       Giáo dục quốc phòng – an ninh
       355.07703 Giáo dục quốc phòng
       355.5 Huấn luyện quân sự
       355.547 Huấn luyện bắn súng bộ binh
370 Giáo dục
373 Giáo dục trung học
      373.2 Các loại trường và các cấp lớp trung học
      373.24 Trường phổ thông, trường quân đội và trường dạy nghề
      Giáo dục quốc phòng
950 Lịch sử tổng quát về Châu Á
959 Đông Nam Á
      959.7 Việt Nam
      959.704 Thời kỳ phong kiến (Kỷ nguyên Đại Việt)
      Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân
      959.744 Phấn đấu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh


II. NGUỒN TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ:
1. Cơ sở dữ liệu:
a. Tài nguyên nội sinh DSPACE (http://lib.agu.edu.vn:8180/dspace/)
     Giáo trình & Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
     Khóa luận tốt nghiệp & Nghiên cứu khoa học của sinh viên
     (Bản in được lưu trữ tại Quầy tham khảo – Tầng 4 TV)
b. CSDL ProQuest: http://lhtv.vista.vn (Proquest Central)
Chủ đề liên quan đến Giáo dục Quốc phòng

    Military education

    Military art AND Science

    Vietnam AND Military policy

c. CSDL điện tử khác:
       Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến – Vietnam Journals Online http://www.vjol.info/
2. Website một số Khoa / Trung tâm
       Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh ĐHQG Hà Nội http://qpan.vnu.edu.vn/
       Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh ĐHQG TP HCM http://www.ttgdqp.edu.vn/home/
       Trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên http://gdqptn.edu.vn/
       Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh ĐH Cần Thơ http://dec.ctu.edu.vn/

3. Website một số tạp chí:
       Tạp chí Nghiên cứu lịch sử http://www.vjol.info/index.php/hists
       Tạp chí Nghiên cứu lập pháp http://www.nclp.org.vn/

4. Website Báo:
       Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam http://www.cpv.org.vn/cpv/
       Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng nước CHXHCNVN http://mod.gov.vn/wps/portal​
9/30/2014 12:00 PMĐã ban hành